# قاتلان_سریالی

این جانی ها چرا جنایت کردند

پدیدآورنده: محمد عین الله زاده، روزنامه اعتماد- کاراگاه                                   از حدود یک‌ ماه‌ پیش‌ که‌ جریان‌ قتل‌های‌ زنان‌ خانه‌دار در رسانه‌ها             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید